Shri Ram Krishna Seva Sansthan organized free multipurpose health check-up camp at Haryana Maitri Bhawan on Sunday